Start Snoezelen Verhuur/uitproberen PAS-Therapie Cursussen/workshops Snoezeltheekwinkel Barry Emons Contact Veel gestelde vragen Vacatures links

Snoezeltheek DWRP

Snoezelen zoals snoezelen bedoeld is

Uitleg PAS-therapie pijnbestrijding:

PAS-therapie is hoofdzakelijk gericht op verzachting en bestrijding van pijn. Daarnaast zijn er ook nog andere toepassingen mogelijk. Doordat de stoel gebruik maakt van infra geluidsgolven en het bed gebruik maakt van een trilvloer,  equalizer , geluidsgolven en water (waarmee u niet in contact komt (muziek-tril-waterbed)) is het mogelijk trillingen naar specifieke punten in het lichaam te sturen. Ieder lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Ook een ziek orgaan of blokkade heeft een eigen, zij het vaak gestoorde, frequentie. Met behulp van zachte trillingen probeert de therapeut het juiste evenwicht te herstellen. Patiënten geven zelf aan waar ze pijn hebben. Indien dit niet mogelijk is wordt de informatie verkregen door observatie. De therapie geeft een vermindering van vermoeidheid, pijn– en spierverkramping en andere symptomen. Patiënten kunnen na behandeling vaak toe met minder pijnstillende medicatie, slapen beter en hebben meer energie. De kwaliteit van het leven wordt aanmerkelijk verhoogd. Soms houdt deze toestand enkele dagen aan, in een aantal gevallen verdwijnt de pijn zelfs helemaal.


Wie heeft het ontwikkeld:

De PAS-therapie is mede een uitvinding van Math Hansen († oktober 2018), specialist in pijnbestrijding. Geluidsgolven worden omgezet in trillingen welke door de speciaal ontwikkelde therapiestoel of therapiebed worden voortbewogen. Afhankelijk van de klachten worden deze geluidsgolven op de juiste trillingfrequentie ingesteld. Math Hansen is van mening dat de PAS-therapie een integraal onderdeel van pijnbestrijding dient te zijn. Ook binnen verpleeghuizen met (onder andere) psychogeriatrische bewoners doen zich regelmatig problemen voor als: pijn zonder duidelijke oorzaak, onrustig gedrag, angst, problemen met de stoelgang, houdingsproblemen, spierspanningen. Bij dementerende mensen, die per definitie problemen hebben met hun denkvermogen en hun geheugen, zijn genoemde klachten vaak om die redenen moeilijk te behandelen. Het is de verwachting dat de toepassing van de PAS-therapie door zijn comfort, warmte en de aangename geluidsprikkels die hoor- en voelbaar zijn, voor veel bewoners van verpleeghuizen zeer bruikbaar zal zijn. De werking van de PAS-Therapiebed  alleen is niet voldoende.

Een deskundige begeleiding is een absolute voorwaarde. Van groot belang is ook de juiste trillingsfrequentie van de geluidsgolven. Is hieraan voldaan, dan blijkt deze behandeling een vooruitstrevende, vernieuwende en hoopgevende behandeling voor mensen met ernstige lichamelijke en geestelijke klachten.


Hoe lang duurt ongeveer een behandeling:

Een behandeling duurt ongeveer 30 á 45 minuten. Met welke regelmaat u behandeld moet worden is afhankelijk van uw klachten.


Voor welke klachten:

Reuma, parkinson spasme, hernia, posttraumatische dystrofie, artrose, fibromyalgie, multiple sclerose en rug-/schouder-/arm-/heup-/been-/knieklachten, zenuw-/spierpijn, hoofdpijn/migraine, stress, verhoogde bloeddruk, osteoporose, overgewicht, cellulitis, auto-immuun ziekten en vele andere aandoeningen.


Daarnaast wordt het in de psychiatrie gebruikt bij patiënten met gedragsstoornissen, ADHD, depressies. Vaak kan er ontspanning bereikt worden en verminderen angsten bij dementerenden.


Tevens kan de werking van het PAS-Therapiebed  sputum en slijm “loskloppen” in de longen.


De resultaten zijn over het algemeen goed te noemen:

-onrust en angsten bij dementerenden verminderen en hiervoor in de plaats komen rust en geborgenheid terug.

-spasmen en krampen worden grotendeels opgeheven.


- Bij een groot aantal Parkinson patiënten is verminderring van de symptomen waargenomen, vooral trillingen en     vermoeidheid nemen af.


-mensen met lage rugpijn herstellen doorgaans snel, vaak zonder medicatie.


-mensen met reumatische pijnklachten en mensen met de ziekte van Bechterew hebben aanmerkelijk minder pijn.

-mensen met angsten, depressies, burn-out klachten, stress klachten, psychosomatische symptomen, onrust en impulsief gedrag komen tot rust. Ze kunnen ‘negatieve’ gevoelens zoals verdriet, boosheid en psychische pijn toelaten en deze vervolgens loslaten.


-Bij behandeling van mensen met allerlei vormen van kanker, soms zelfs in een terminaal stadium, met chronische of heftige pijnklachten kunnen de pijnklachten verminderen.


Intake en eerste behandeling:

Voordat een behandeling kan worden gestart zullen de klachten in kaart moeten worden gebracht. Dit gebeurt via een gesprek waarbij een vragenlijst wordt ingevuld. Aan de hand van deze intake zal worden bekeken met welke frequentie de behandelingen gevolgd zullen worden. Het komt veelvuldig voor dat reeds na de eerste behandeling resultaat bemerkt wordt.


Kosten van een behandeling:

De kosten van de behandeling worden door een aantal Zorgverzekeringen geheel vergoed. Kosten zijn verder afhankelijk van de aard van de klacht. Graag stellen wij samen met u een behandelplan op waarin de kosten meegenomen worden.


Afspraak maken:

U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken voor een behandeling. Indien een vervolgafspraak gewenst is zal deze meestal meteen na een behandeling gepland worden.


Openingstijden: uitsluitend op afspraak

Het PAS-therapiecentrum is op afspraak te bezoeken,

 

In overleg kunnen wij de afspraaktijden ook ‘s avonds plannen zodat het bezoek aan de PAS-therapie ook op dit punt

laagdrempelig genoemd kan worden.


Rolstoeltoegankelijk:

Het gehele gebouw is rolstoeltoegankelijk, een tillift is aanwezig.

Indien u reeds onder behandeling bent bij een specialist komt het regelmatig voor dat de PAS-therapeut overlegt met uw specialist. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen met uw toestemming.


Klik hier voor de tv-uitzending van het PAS-Therapiebed,

In deze uitzending is de werking te zien en hoe twee patiënten dit ervaren.


Klik hier om naar informatie over het PAS-Therapiecentrum DWRP te gaan.


PAS-Therapie: Uw pijn is óók onze zorggebruik van muziek-tril-waterbed

een sessie van minimaal 30 min. voor € 30.00

ook voor ontspanning


zie ook

pas-therapie.nlMuziek tril waterbed PAS-Therapie PAS-Stoel DWRP